Problemy z aktywacją konta
Jeśli po zarejestrowaniu się na forum nie otrzymałeś emaila z linkiem do potwierdzenia rejestracji konta skontaktuj się ze mną wysyłając email za pomocą formularza kontaktowego.

Rozdziały

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum WinISO.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin Forum

  1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu. Niestosowanie się do jego zapisów będzie skutkowało nałożeniem stosownych ograniczeń opisanych w pkt. V Regulaminu.
   2. Użytkownik akceptuje serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.
   3. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowana a nawet do usuwania.
   4. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika niezwiązane z tematem należy załatwiać za pośrednictwem prywatnej wiadomości (tzw. PW).
   II. REJESTRACJA
   1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa i dobrowolna.
   2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie wiadomości e-mail od Administracji oraz partnerów serwisu, na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania konta.
   III. POSTY, WĄTKI, TEMATY
   1. Przed założeniem nowego wątku lub napisaniem posta, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wątkami umieszczonymi w danym dziale.
   2. Przed założeniem nowego wątku Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam temat. Dobrym pomysłem jest skorzystanie w dostępnej na Forum wyszukiwarki.
   3. Temat wątku powinien jednoznacznie wskazywać problem w nim opisany.
   4. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat oraz zawierać możliwe dokładny opis problemu.
   IV. ZABRANIA SIĘ
   1. Pisania postów niezrozumiałych, WIELKIMI LITERAMI, zbędnego cytowania oraz nadmiernego formatowania tekstu, celowego nabijania postów (czyt. pisania nie na temat), celowego przyznawania negatywnej reakcji (reputacji) bez uzasadnionego powodu, korzystania z systemu prywatnych wiadomości jeżeli jest to zbędne, usuwania treści postu jeżeli problem został rozwiązany oraz zakładania tematów w niewłaściwych działach Forum.
   2. Ujawniania publicznie danych; danych osobowych i prywatnej korespondencji innego Użytkownika bez jego wiedzy i zgody.
   3. Umieszczania treści w jakiejkolwiek formie o charakterze uznanym przez Polskie, lub międzynarodowe prawo za nielegalne/karalne:
    • nielegalne oprogramowanie w tym techniki łamania zabezpieczeń, [........], keygeny, wirusy, linki do nielegalnych kopii oprogramowania, kluczy produktów
    • niewyszukane i wulgarne słownictwo,
    • pornografię, przemoc czy treści drastyczne,
    • niedozwolone substancje, praktyki (narkotyki, towary zakazane, leki).
    • symbole i treści obrażające uczucia religijne,
    • treści naruszające imię osób publicznych, poprzez publikację kłamliwych, lub niesprawdzonych informacji,
    • nienawiść rasowa, etniczna,
   4. Publikowania treści o charakterze reklamowym (min. linków polecających) bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora/Moderatora forum.
   5. Duplikowania, powielania tego samego tematu w różnych kategoriach/działach Forum.
   6. Działania na szkodę Forum.
   7. Tworzenia wielu kont przez jedną i tą samą osobę.
   8. Umieszczania linków maskujących, skracających prowadzących do adresu docelowego.
   9. Kopiowanie lub powielanie elementów serwisu stanowiących własność intelektualną Administratora lub innego użytkownika Forum, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej jego zgody na takie działanie.
   10. W Shoutboxie nie wolno umieszczać linków do własnych tematów z prośbami o pomoc w rozwiązaniu problemu (dopuszczalne jest, w ramach zadanego pytania, umieszczanie linków do już rozwiązanych tematów).
   11. Shoutbox to nie miejsce na rozwiązywanie problemów. Masz pytanie lub problem? Załóż odpowiedni temat w odpowiednim dziale.
   V. UPOMNIENIA, KARY i BANY
   1. Łamanie zasad niniejszego regulaminu skutkować będzie otrzymaniem adekwatnej kary.
   2. Do nałożenia kary ma prawo osoba posiadająca uprawnienia moderacyjne (zwana dalej „Moderatorem”) lub bezpośrednio Administrator Forum.
   3. Użytkownicy nagminnie, lub w sposób rażący naruszający postanowienia regulaminu otrzymają w kolejności: pouczenie, ostrzeżenie, czasowe zawieszenie, blokadę lub usunięcie konta.
   4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do nałożenia na Użytkownika naruszającego zasady określone w niniejszym Regulaminie następujących kar:
    • pouczenie – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
    • ostrzeżenia – przez które rozumie się nałożenie ostrzeżenia, skutkującej pojawieniem się informacji w profilu Użytkownika,
    • czasowe zawieszenia – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na określony czas,
    • usunięcie konta – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
   5. Ostrzeżenie kasuje się automatycznie po 60 dniach od daty jego otrzymania. Jeśli w przeciągu 30 dni użytkownik otrzyma co najmniej 3 ostrzenia jego kotno jest automatycznie blokowane na okres 30 dni. W tym czasie może się zalogować na Forum ale nie może uczestniczyć w żadnych dyskusjach gdyż zablokowana zostanie mu możliwość pisania na czacie oraz odpowiednia na posty.
   6. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania za nie kary należy do Administratora i Moderatora.
   7. Kara może zostać anulowana na stosowną prośbę Użytkownika, o ile ten w ciągu kolejnych 30 dni nie naruszył żadnego z punktów regulaminu.
   8. W przypadku rażących wykroczeń Administrator (lub moderator po stosownej konsultacji z Administratorem) zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
   9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia stosownego odwołania od nałożonej kary. W takim wypadku należy napisać wewnętrzną wiadomość (PW) do Moderatora/Administratora, który daną karę nałożył. W treści wiadomości należy wskazać dla czego uważa się, że otrzymana kara jest niesłuszna i/lub wytłumaczyć swoje zachowanie, które doprowadziło do złamania zasad Regulaminu.
   VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 r.
   2. Sprawy i kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie zostaną rozpatrywane indywidualne przez Administrację.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
   4. O każdej zmianie zapisów regulaminu (pomijając kwestie związane z poprawkami kosmetycznymi czy ortograficznymi) Administrator będzie informował Użytkownika za pośrednictwem wiadomości email lub PW.
   5. Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio na adres e-mail lub PW Administratora.
   6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego nieprzestrzegania.
   Ostatnia aktualizacja: 11.09.2021 #